EyeOnWater

Waterplanten

Grote waternavelRijkswaterstaat brengt de locaties van waterplanten elke drie jaar in kaart. Daarnaast maaien provincie Noord-Holland en Gastvrije Randmeren ieder jaar waterplanten op een aantal locaties. Er zijn door deze inspanningen een aantal waterplantvrije zones waar normaal gesproken zonder problemen gevaren kan worden.

Op het Markermeer en Randmeren veroorzaken verschillende waterplanten toch nog overlast voor de pleziervaart. Waterplanten groeien, verplaatsen en drijven namelijk. De locaties zijn daarom lastig te voorspellen en vragen om een betere monitoring met hogere frequentie.

De waterplanten app probeert dit probleem te verhelpen. De app is momenteel in ontwikkeling en zal later dit jaar gepubliceerd worden. Met hulp van waterrecreanten kunnen we namelijk veel gemakkelijker vaststellen waar waterplanten overlast veroorzaken en hierop snel handelen. Met de app kan direct worden vastgelegd van de waterplant locaties die men zelf ziet of hinder van ondervindt. 

Er wordt inzage gegeven in de waterplantvrije zones op de kaart, zodat een veilige route kan worden bepaald. Op deze kaart worden ook meldingen van andere gebruikers getoond, zodat meteen duidelijk is waar overlast verwacht kan worden. Inzendingen van gebruikers zijn waardevolle aanvullingen op bestaande data.

 

Google Play badge App store badge