EyeOnWater

Het EyeOnWater Concept

Het EyeOnWater concept biedt gebruikers de mogelijkheid met een simpele app observaties te kunnen doen. Deze app is bruikbaar voor vrijwel alle optisch waarneembare fenomenen zoals waterkleur, biodiversiteit of zwerfafval.

Ook kan er met behulp van een extra indicatorstrip bijvoorbeeld nitraat,
PH-waardes, zuurstofgehalte en meer worden gemeten.

Responsive design
  • Download de app
  • Maak een foto
  • Verstuur je foto
  • Bekijk de website

EyeOnWater brengt inwoners en overheid dichter bij elkaar, zorgt voor waterbewustzijn en kennis bij de gebruiker en voor bruikbare data voor waterschappen en overheden.