EyeOnWater

Over ons

MARIS B.V.
Gildeweg 7 A
2632 BD Nootdorp

E-mail:
info@maris.nl

Website:
www.maris.nl

Tel:
+31-(0)15-2029210

Over het EyeOnWater concept
Het EyeOnWater concept komt voort uit EU project Citclops.Het Citclops-project (zie www.citclops.eu) had onder andere als doel de participatie van burgers te bevorderen in het verwerven van data via eenvoudige middelen. Tijdens dit project is samen met NIOZ, VU Amsterdam, Universiteit Oldenburg, Deltares en anderen onder andere een app ontwikkeld om snel de optische eigenschappen van water vast te leggen: EyeOnWater
(zie ook www.eyeonwater.org). Mensen kunnen eenvoudig gegevens verzamelen door foto's van het wateroppervlak te maken. De binnengekomen gegevens worden gevalideerd en kunnen gecombineerd worden met andere aardobservatiedata. MARIS was binnen het project de technische ontwikkelaar van de app en website.

Over MARIS
Marine Information Services B.V., kortweg MARIS B.V., is opgericht in 1995 en is ontstaan vanuit Rijkswaterstaat. MARIS is een B.V. onder een stichting. MARIS is specialist in het ontwikkelen en opzetten van (marine) datamanagementservices en netwerken, webapplicaties en apps.

MARIS houdt zich bezig met een breed scala aan werkzaamheden:

  • We zijn betrokken bij EU-projecten die als doel hebben het op elkaar afstemmen en standaardiseren van de toegang tot mariene data. Hierbij houden we ons onder andere bezig met het ontwikkelen van de technische infrastructuur;
  • Het ontwerpen en ontwikkelen van applicaties op het gebied van mariene databeheer;
  • Het ontwerpen en maken van websites en applicaties voor zowel wetenschappelijk als recreatief/ toeristisch gebruik;