EyeOnWater

Oeverplanten

boerenslootHoe een sloot wordt beheerd heeft invloed op de biodiversiteit en waterkwaliteit. Door de sloot op een andere manier te beheren kan de waterkwaliteit verbeterd worden.

Via het project “de levendige boerensloot” is het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden daarom begonnen met een pilot om het effect van een ander beheer te meten. Het project is een aansluiting op het agrarische natuurbeheer dat in 2016 is ingevoerd. Waar vroeger de focus alleen lag op productie, worden met agrarisch natuurbeheer ook maatregelen voor natuur en landschap gestimuleerd. 

Twee ecologen hebben de biodiversiteit in de  sloten geanalyseerd en vastgelegd. 17 deelnemers beheren de sloot elk op een andere manier en monitoren de biodiversiteit rondom de sloten met de HDSR oeverplanten app.

Klik hier voor meer informatie over dit project.