EyeOnWater

Verdere mogelijkheden EyeOnWater

Het EyeOnWater concept kan worden gebruikt als ondersteuning van bestaande diensten. Op veel vlakken wordt er op dit moment wel monitoring gedaan, maar is deze selectief en niet frequent genoeg. Het EyeOnWater concept faciliteert burgerparticipatie en verbreed de mogelijkheden om data te verzamelen. Naast de huidige applicaties zijn er veel andere parameters welke gemeten kunnen worden met dit simpele concept. In het project EyeOnWater Australia worden bijvoorbeeld de volgende parameters toegevoegd aan de mogelijkheden:

  • Secchi diepte
  • Opgeloste zuurstof
  • Watertemperatuur
  • Orthofosfaat
  • Ammonia
  • Waterkleur (Hazen)
  • Zuurheid
  • Alkaliniteit
  • Waterhardheid
  • pH

Verder kan gedacht worden aan meldingen van zwerfafval of overleden dieren. Meldingen van zwerfafval of overleden dieren dienen snel verwerkt te worden. Het melden van een dode watervogel wordt op dit moment bijvoorbeeld vaak geregeld via een telefonisch gesprek waarin de vindplaats van de vogel duidelijk moet worden aangegeven. Met EyeOnWater is er de mogelijkheid dit te melden via een app, waarin een burger simpelweg een melding kan maken en kan klikken op “gebruik mijn locatie” waarmee de coördinaten worden doorgestuurd.

Voor het succes van burgerparticipatie is het van groot belang voldoende gebruikers te krijgen die regelmatig observaties doen. Ervaring leert dat het vooral burgers zijn die reeds betrokken zijn als natuurvrijwilligers die graag een extra steentje bijdragen, of burgers die daadwerkelijk iets te winnen hebben bij het indienen van hun observatie. Denk in het laatste geval aan zeilers die waterplantoverlast locaties indienen, die vervolgens verwijderd worden. Of vissers die locaties van dode vissen melden, die vervolgens opgeruimd worden en waar er wordt ingegrepen door bijvoorbeeld zuurstof in het water te brengen. Belangrijk bij elke ontwikkeling is dat het waterschap weet wie de gebruiker is, en contact zoekt met de gebruiker zodra er ingegrepen is in geval van een melding.