EyeOnWater

Oeverplanten

HDSR appDe HDSR-oeverplanten app is een app waarmee makkelijk data over oeverplanten locaties in de Nederlandse polders verzameld kan worden. De pilot app is ontwikkeld voor Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en wordt ingezet voor het monitoren voor de oevers van poldersloten. Deze app werkt op eenzelfde manier als de EyeOnWater app en laat zien dat hetzelfde concept voor verschillende parameters kan worden toegepast.

Via een introductiefilmpje worden de verschillende planten, gegroepeerd op kleur, kort getoond om aan te geven waarnaar gezocht wordt. Op het home scherm kan gekozen worden om een foto te nemen, alle planten stuk voor stuk te bekijken, of het menu te openen.

De locatie waar de foto genomen is wordt vastgelegd via de GPS en wordt getoond op een kaartje om dit te bewijzen. Vervolgens kan worden aangegeven welke plant is gefotografeerd. Via een slimme determinatie (bijv. kies kleur, kies categorie: bloemgrootte, bladsoort) en een vergelijking tussen de eigen foto en de foto van mogelijke planten uit de app wordt de juiste plant gekozen.

Er worden nog enkele aanvullende eenvoudige vragen beantwoord, welke nuttig zijn voor de beheerder. Voorbeelden zijn het aantal planten en een mogelijke korte opmerking. Na gedrukt te hebben op verzenden wordt de observatie klaargezet voor verzending.

Een kleine bevestiging geeft aan dat de foto is verzonden, met een uitleg en verwijzing naar de website om alle data te bekijken. De data wordt pas verzonden als de gebruiker online is. Dat kan direct zijn, of later, de data blijft dan in “cache” staan.

Let op: Data verzameld met deze app wordt vooralsnog alleen in de regio van HDSR gebruikt.

Google Play badge App store badge